CCNU Campus

Universitetet jeg går på her i Kina heter Central China Normal University, eller Huazhong Normal University. Det er mange som spør meg hva «normal» delen av navnet betyr, og det betyr rett og slett at det er et universitet hvor … Continue reading